servicii amenajari interioare
Ne implicăm activ și continuu oferind servicii, în realizarea celor mai performante și profesioniste lucrări de design, amenajari interioare si exterioare, inclusiv documentatii autorizari functionare ISU.
<!--:ro-->servicii amenajari interioare<!--:--><!--:en-->Services <!--:-->

Proiectare

Techno Art Design realizeaza PROIECTARE în toate fazele, pentru  Construcții civile: rezidențial, obiective sociale, turistice, învățământ, culturale, sanitare, sportive, comerciale, ș.a.;  Construcții industriale; Construcții  agricole.

Biroul nostru elaborează inclusiv proiecte de: modernizare și consolidare clădiri, extinderi pe verticală sau orizontală a unor cladiri existente, reabilitări termice și reparații capitale clădiri cât și  reconversii funcționale ale unor clădiri existente. De asemenea elaboram documentatii tehnice pentru: cercetarea, construirea, extinderea, repararea, consolidarea, conservarea, restaurarea si amenajarea peisagera, referitoare la cladirile monument istoric.

PROIECTAREA în toate fazele (Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic de execuție, Detalii tehnice de execuție) se realizează pe fiecare specialitate în parte, după cum urmează:

I.a.)  Proiectare ARHITECTURĂ pentru următoarele Programe de arhitectură:  Rezidențial (case individuale și vile, locuințe colective);  Comercial  (spații comerciale, birouri, clădiri cu funcțiuni turistice și de alimentație publică);  Socio–culturale (grădinițe, școli, săli de sport, săli multifuncționale,  centre pentru persoane vârstnice, case de tip familial pentru copii cu dizabilități, cămine culturale); Sănătate (centre recuperare și tratament, clinici medicale, dispensare, spitale).

Techno – Art Design prezintă beneficiarului Analiza conceptuală 3D și vizualizări concept, pentru fiecare proiect.

Techno – Art Design realizează Design de interior la proiectele la care beneficiarul investiției dorește.

Techno – Art Design realizează Sistematizari pe verticala, Amenajări peisagere si de incinta la proiectele la care beneficiarul solicita.

Techno – Art Design întocmeste Relevee arhitectură și instalații pentru orice clădire existentă.

I.b.)  Proiectare REZISTENȚĂ: Structuri din beton armat; Structuri metalice; Structuri din lemn și compozite; Elaborare Expertize tehnice a structurii de rezistență

I.c.)  Proiectare INSTALAȚII:

I.d.)  AVIZE ȘI AUTORIZAȚII:

Techno – Art Design întocmește documentații AVIZE ȘI AUTORIZAȚII pentru fiecare proiect, inclusiv obținerea acestora la solicitarea beneficiarului, inclusiv documentatii tehnice pentru Autorizatii de functionare ISU.

 Elaborare documentație și obținerea Certificatului de Urbanism

Serviciile de Proiectare complexă oferite de Biroul nostru sunt cele mai des solicitate și preferate de beneficiarii noștri. Aceste servicii asigură modalitatea prin care, trecând printr-o serie de etape de conlucrare și studii, se ajunge – plecând de la conceptul arhitectural (idea) – la forma finală unică, personalizată, pe care fiecare beneficiar și-o dorește. Specialisti cu experienta de peste 20 de ani in activitate – pe toate domeniile si specialitatile – sunt la dispozitia dumneavoastra, cartea noastra de vizita fiind reprezentata, in ultima instanta, de portofoliul nostru de lucrari.


Proiectare

Servicii complete - specialitati: Arhitectura, Rezistenta, Instalatii – pentru diverse programe de arhitectura. Intocmim documentatii Avize si Autorizatii .


Consultanță

Oferim CONSULTANTA pentru toate categoriile de constructii, «case pasive» si documentatii pentru accesare fonduri europene.


Asistență Tehnică

Asiguram URMARIREA LUCRARILOR pe parcursul executiei la santier.


Management

Asiguram MANAGEMENT DE PROIECT pentru toate categoriile de constructii.