Proiecte
Realizăm proiecte, în cel mai eficient și constructiv mod
Proiecteprojects"/>

Amenajări interioare – Proiect arhitectură Grădinița 81

Denumire proiect: Amenajări interioare – Proiect arhitectură Grădinița 81  cu program prelungit pentru 4 grupe preșcolari
Localitatea: str. Nerva Traian, sector 3, București
Beneficiar: Unitatea Administrativă Locală
Proiectant general: Techno-Art Design
Parametrii: Suprafața teren – 2.324 mp; Ac = 422 mp; Ad = 1.363 mp;
Regim înăltime: Subsol parțial + P + 1 etaj
Stadiu: realizat
Descriere-  Amenajări interioare – Proiect arhitectură Grădinița 81
Copiii consideră lumea aşa cum este, pentru ei cel mai important este cum se simt. Ei absorb impresiile din mediul lor şi trăiesc cu ele. Impresiile spaţiului din copilăria noastră rămân ca amintire tot restul vieţii.
Situat în partea de sud-est a municipiului București, strada Nerva Traian nr. 33 – adiacent Şcolii generale nr. 81 – terenul alocat grădiniţei, face parte din domeniul public al Cosiliului Local Sector 3 Bucureşti, având o formă poligonală alungită rezultată din alipirea mai multor loturi de teren. În total, construcţia ocupă 422 mp din suprafaţa terenului care este de 2106 mp, fiind deja împrejmuit cu garduri diferite înainte de începerea construcţiei.

Particularitatea terenului constă în faptul că are deschideri la două străzi situate pe laturile scurte ale amplasamentului, respectiv estică (aceasta având în faţa terenului şi o parcare) şi vestică, dar şi faptul că diferenţa de nivel dintre cele două străzi este de 3,50 m.
Terenul pe care este construita gradinița (Amenajări interioare – Proiect arhitectură Grădinița 81) se află într-o zonă rezidenţială cu blocuri de locuit şi locuinţe individuale, învecinându-se: la NORD – Şcoala nr. 81 către Str. Nerva Traian, la SUD – parc public şi ansamblu de locuinţe individuale‚ la VEST – ansamblu de blocuri P + 7etaje; la EST – ansamblu de blocuri P + 7 etaje de la B-dul Mircea Vodă.

Structura compactă a grădiniţei ocupă zona central-vestică a sitului.
Pe colţul nord-estic, etajul clădirii se profilează peste intrare şi accesul principal asigurând protectie, în timp ce părinţii pot să îşi închidă umbrelele, pot sta la umbră sau să aştepte copiii. Zona de parcare adiacentă curţii grădiniţei de pe latura estică – unde se realizează şi accesul principal în curtea grădiniţei acţionează ca o zona de pre-curte. Zona de parc adiacentă gradiniței pe latura sudică prelungește gradina verde a acesteia, distanțând clădirea de strada circulată.
Axa principală a compoziţiei este orientată est–vest şi traversează întreaga clădire, iar zonele pentru activităţi educative şi de odihnă sunt distribuite pe acceasi parte de-a lungul axei. Inundată de lumină, axa serveşte drept cărare de conexiune cu spaţiile filtru-vestiar. Clasele şi cabinetele  sunt orientate către sud şi către grădină şi departe de străzile adiacente sitului. Supraţetele mari vitrate ale sălilor de clasă şi ale cabinetelor  fac ca acestea să facă parte din peisaj, minimizând ruptura între exterior şi interior.
Locul de joacă exterior, generos, amplasat pe latura estică, poate fi supravegheat cu atenţie de către educatori și este primul contact al copiilor cu spațiul educațional, la intrarea în incinta grădiniței.
Zona verde incluzând grădina, ocupă latura sudică şi cea nordică oferind peisaj şi protecţie spaţiilor importante ale grădiniţei.

 Autor: Arh. Marinela Moldoveanu