Proiecte
Realizăm proiecte, în cel mai eficient și constructiv mod
Proiecteprojects"/>

Consolidare, reabilitare si dotare Camin Cultural in comuna Sfantu Gheorghe, jud. Tulcea

Denumire proiect:  Consolidare, reabilitare si dotare Camin Cultural – consolidare structurala, reconversie functionala, modernizare si dotare cu echipamente tehnologice si mobilier a unei cladiri existente

Localitatea: Comuna Sfantu Gheorghe, jud. Tulcea

Beneficiar:  Primaria comunei Sfantu Gheorghe

Proiectant general:  Techno-Art Design

Parametrii:   Suprafata teren – 2.210 mp; Ac = 1.075 mp; Ad = 1.114 mp;  Regim inaltime:  Parter

Stadiu:  Realizat

Tinand seama de faptul ca, imobilul ce a facut obiectul Proiectului (Consolidare, reabilitare si dotare Camin Cultural) se gaseste amplasat intr-o zona ce se afla – conform Anexei I la Hotararea de Guvern nr. 1516 / 2008 – sub incidenta prevederilor Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, central in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe, in imediata apropiere a Primariei, s-a procedat la respectarea tuturor prevederilor si impunerilor ce decurg din acest statut, fiind respecatate cu strictete prescriptiile referitoare la impactul asupra mediului, utilizarea materialelor ecologice, traditionale, etc.

(Galeria FOTO nu reprezinta stadiul de la finalizarea lucrarilor, axandu-se in principal pe perioada desfasurarii lucrarilor!)