Proiecte
Realizăm proiecte, în cel mai eficient și constructiv mod
Proiecteprojects"/>

Consultanță

Techno Art Design asigură:

  •  Consultanță acordată investitorului pentru studiile preliminare – de pre-fezabilitate și fezabilitate;
  • Consultanță privind încadrarea în normele și standardele tehnice în vigoare;
  • Consultanță pentru negocierea și încheierea contractelor de execuție și furnizare a echipamentelor, utilajelor, dotărilor, etc. – la cererea Beneficiarului;
  • Optimizare și sprijin în alegerea materialelor de construcție, a finisajelor, a mobilierului;
  • Suport pentru întocmirea și completarea Cărții Tehnice a Construcției și predarea acesteia către Beneficiar la terminarea lucrărilor.