Proiecte
Realizăm proiecte, în cel mai eficient și constructiv mod
Proiecteprojects"/>

Proiectare

Techno Art Design realizeaza PROIECTARE în toate fazele, pentru  Construcții civile: rezidențial, obiective sociale, turistice, învățământ, culturale, sanitare, sportive, comerciale, ș.a.;  Construcții industriale; Construcții  agricole.

Biroul nostru elaborează inclusiv proiecte de: modernizare și consolidare clădiri, extinderi pe verticală sau orizontală a unor cladiri existente, reabilitări termice și reparații capitale clădiri cât și  reconversii funcționale ale unor clădiri existente. De asemenea elaboram documentatii tehnice pentru: cercetarea, construirea, extinderea, repararea, consolidarea, conservarea, restaurarea si amenajarea peisagera, referitoare la cladirile monument istoric.

PROIECTAREA în toate fazele (Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic de execuție, Detalii tehnice de execuție) se realizează pe fiecare specialitate în parte, după cum urmează:

I.a.)  Proiectare ARHITECTURĂ pentru următoarele Programe de arhitectură:  Rezidențial (case individuale și vile, locuințe colective);  Comercial  (spații comerciale, birouri, clădiri cu funcțiuni turistice și de alimentație publică);  Socio–culturale (grădinițe, școli, săli de sport, săli multifuncționale,  centre pentru persoane vârstnice, case de tip familial pentru copii cu dizabilități, cămine culturale); Sănătate (centre recuperare și tratament, clinici medicale, dispensare, spitale).

Techno – Art Design prezintă beneficiarului Analiza conceptuală 3D și vizualizări concept, pentru fiecare proiect.

Techno – Art Design realizează Design de interior la proiectele la care beneficiarul investiției dorește.

Techno – Art Design realizează Sistematizari pe verticala, Amenajări peisagere si de incinta la proiectele la care beneficiarul solicita.

Techno – Art Design întocmeste Relevee arhitectură și instalații pentru orice clădire existentă.

I.b.)  Proiectare REZISTENȚĂ: Structuri din beton armat; Structuri metalice; Structuri din lemn și compozite; Elaborare Expertize tehnice a structurii de rezistență

I.c.)  Proiectare INSTALAȚII:

 • Instalații Sanitare interioare și Rețele exterioare
 • Instalații Electrice (curenți tari și slabi)
 • Instalații Încălzire, Ventilații/Climatizare

I.d.)  AVIZE ȘI AUTORIZAȚII:

Techno – Art Design întocmește documentații AVIZE ȘI AUTORIZAȚII pentru fiecare proiect, inclusiv obținerea acestora la solicitarea beneficiarului, inclusiv documentatii tehnice pentru Autorizatii de functionare ISU.

 Elaborare documentație și obținerea Certificatului de Urbanism

 • Studii și servicii conexe necesare activităților de proiectare :
  • studii geotehnice, studii topografice, studii hidrotehnice, studii însorire, studii amplasament, proiecte tehnologice și de organizare de șantier, calcul termotehnic, audit energetic, analiză cost- beneficiu.
  • elaborare Scenarii Securitate la Incendiu
  • elaborare și obținere acordurilor și avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism
  • studii istorice pentru cladiri de patrimoniu, studii de arhitectura/arhitectura comparata, documentare fotografice, investigatii fizico-chimice, studii biologice (expertiza biologica) si studii petrografice.
 • Elaborare documentație și obținerea Autorizației de Construire

Serviciile de Proiectare complexă oferite de Biroul nostru sunt cele mai des solicitate și preferate de beneficiarii noștri. Aceste servicii asigură modalitatea prin care, trecând printr-o serie de etape de conlucrare și studii, se ajunge – plecând de la conceptul arhitectural (idea) – la forma finală unică, personalizată, pe care fiecare beneficiar și-o dorește. Specialisti cu experienta de peste 20 de ani in activitate – pe toate domeniile si specialitatile – sunt la dispozitia dumneavoastra, cartea noastra de vizita fiind reprezentata, in ultima instanta, de portofoliul nostru de lucrari.