Proiecte
Realizăm proiecte, în cel mai eficient și constructiv mod
Proiecteprojects"/>

Proiectare

Oferim servicii complete de PROIECTARE – specialitățile Arhitectură, Rezistență, Instalații–pentru diverse programe de arhitectură. Întocmim documentații Avize și Autorizații, expertize.

Consultanță

Oferim CONSULTANȚĂ pentru proiectarea tuturor categoriile de construcții, a « caselor pasive » cât și pentru întocmire documentații accesare fonduri europene.

Asistență Tehnică

Asiguram ASISTENȚĂ TEHNICĂ pe parcursul execuției lucrărilor la șantier, pentru toate specialitatile proiectului, inclusiv participarea la fazele tehnologice si determinante necesare.

Management

Asigurăm MANAGEMENT DE PROIECT pentru toate categoriile de construcții, realizând o planificare eficientă a derulării activităților în vederea încadrării în bugetul propus.

Cum Lucrăm

Techno ArtDesign este biroul de arhitectură ai carui specialiști vă oferă servicii profesionale, la cel mai înalt nivel calitativ datorită unei organizări interne impecabile, profesionalismului și dedicării întregii echipe. Prin organizare înțelegem analiza, structurarea și executarea fiecărui proiect în concordanță cu specificațiile și particularitățile sale, înglobând în strategia de lucru eficiența, creativitate și originalitate, îmbinate cu simț artistic și profesionalism.
1
Ne implicam de la început în proiect, contribuind la toate fazele de execuție

2
Înțelegem necesitățile, dorințele clienților noștri și fiecare proiect reprezintă pentru noi o nouă provocare

3
Nu furnizam proiecte gata făcute, prefabricate și abordam cu profesionalism fiecare proiect, oferind soluții prsonalizate

4
Oferim consultanță și recomandări gratuite pentru cei care doresc să realizeze proiectarea cu noi

5
Oferim asistență tehnică pe perioada desfășurării lucrărilor (urmărire de șantier), pentru a asigura o calitate ridicată a execuției

6
Asigurăm managementul proiectului – în toate etapele de desfășurare – de la definitivarea Temei împreună cu beneficiarul și alegerea locației și până la predarea “turn-key” a obiectivului

7
Suntem transparenți în prezentarea serviciilor oferite și a costurilor aferente, considerând că este normal și corect să fiți informați cât mai exact asupra tuturor aspectelor ce intervin pe perioada desfășurării proiectului

De ce noi

 

  • Suntem o echipă tânără, dedicată, cu peste 15 ani de experiență în proiectarea clădirilor, consultanță și urmărirea lucrărilor de execuție;
  • În portofoliul nostru există proiecte foarte diverse, care acoperă o gamă largă de cerințe și necesități ale clienților noștri;
  • Creăm identitate, stil, respectând mereu relația dintre mediul construit și cel înconjurător;
  • Oferim clienților noștri arhitectură de calitate. Pentru noi Arhitectura este rezultatul dorințelor, fanteziei și construirii. Are caracteristici materiale și imateriale precum: valoarea, eficiența, satisfacția, costul, profitul sau performanța;
  • Suntem întotdeauna deschiși, flexibili și niciodată nu considerăm un proiect înghețat, integral finalizat. Ne adaptăm de așa manieră pentru a putea realiza proiecte fezabile și de calitate.